In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac január:
 • Pracovná porada                                                      11.01
 • Porada triednych učiteľov                                       16.-20.01.                                 
 •  s vyučujúcimi ku klasifikácii
 • Pedagogická rada                                                    23.01.                                    
 • Triedne aktívy                                                            23. a 24.01.                              
 • Aktivity k RŠG                                                            priebežne
 • Olympiáda ANJ-okresné kolo                                    .01.                                  
 • MAT-olympiáda-okresné kolo /5.a9.roč./             19.01.                                                              
 • Aktivity-NAP v prevencii obezity                            priebežne
 • Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko                priebežne                              
 • Príprava na Hviezdoslavov Kubín                         priebežne                                  
 • Európa v škole                                                          do15.02.                               
 • Príprava na olym. z FYZ                                           priebežne                             
 • Uplatňovanie FG                                                       priebežne
 • Príprava lyžiarskeho výcviku                                  priebežne                                

 
Aktivity ŠKD:
Ø Športové popoludnie  - turnaj vo vybíjanej                                                                    
Ø Zhotovenie kŕmidiel pre vtákov 
Ø Správne stolovanie
Ø Profesia                                                                                                    
 

Vianočné prázdniny:  od 23.decembra 2016 do 06. januára 2017.
Vyučovanie začne: 09. januára 2017 t.j. v pondelok 

Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2016/17

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.