In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac apríl:
 •  Centum Betánia-zbierka                                                    3.4.-7.4.   
 •  Testovanie 9                                                                            5.4. 
 •  Pracovná porada                                                                    6.4.
 • .Deň narcisov                                                                           7.4. 
 •  Svetový deň zdravia                                                              7.4.  
 •  Remeslá, zvyky, tradície-Sološnica                                  10.4. 
 •  Pedagogická rada                                                               19.4.
 •  Rodičovské združenia/triedne/                                          20.4. 
 •  Čistý chotár                                                                            21.-22.4. 
 •  Slávik Slovenska školské kolo                                           25.4. 
 •  Dopravná výchova                                                               28.4.
 •  Zber papiera                                                                          24.4.-28.4. 
 •  2% z daní 
 •  Dravé vtáky- ukážky  (1,20€ všetci žiaci)                         26.4.    
 •  Hlasné čítanie (1.stupeň+ 5.roč.)                                      24.4.-28.4.                                                                            
 
Aktivity ŠKD:
 •  Turnaj vo vybíjanej
 •  Environmentálna výchova- úprava okolia školy, sadenie kvetiniek
 •  Dopravná výchova- Dopravné popoludnie
 •  Popoludnie s ľudovou piesňou 

Veľkonočné prázdniny od 13.4. do 18.4. 2017.
Nástup do školy 19.4.2017.

 

Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2016/17

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.