In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac jún:
 • Škola prírody Oščadnica                                       04.-09.06.
 • Prihlášky do ŠKD                                                   14.06.
 • Triedne aktívy                                                          14.06.
 • Čitateľský maratón                                                  17.06.
 • Predklasifikačné porady triednych uč.                19.-22.06.
 • Účelové cvičenia a didaktické hry                        22.a 23.06.
 • Pedagogická rada                                                   23. 06.
 • Prehliadka výrobkov(elektromotorčeky)              23.06.
 • Elektronické testovanie
 • Výlety a exkurzie                                                      podľa  harm.
 • Odovzdávanie učebníc                                           27.06.
 • Rozdávanie učebníc                                               28.06.
 • Slávnostné ukončenie šk.roka                              30.06.
 • Aktivity s psychologičkou                                        piatky
 
Aktivity ŠKD:
 Výchova k povolaniu- beseda s vojakmi
 Kresba na chodník-, ,Najkrajší zážitok z ŠKD“
 Dopravná výchova- testovanie jazdy na bicykli
             


 

Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2016/17

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.