In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac marec:
 
 • Týždeň jablka                                                      27.2.-3.3.                                                                                              
 • Marec-mesiac knihy                                    
 • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo                 7.3.,9.3.                      
 • Pytagoriáda                                                         16.-17.3.  
 •  Matematický klokan                                           20.3.  
 • Deň boja proti diskriminácii                              21.3.                                                                 
 • Program s psychologičkou pre 6.roč.             piatky        
 • Okresné kolo chem.olympiády                         23.03.                                            
 •  Riaditeľské voľno                                               24.03. 
 • Deň vody                                                              27.3.      
 • Slávnostná ped.rada-Deň učiteľov                  28.3.                    
 
Aktivity ŠKD:
 •  Jar a príroda –Môj kalendár prírody
 •  Spoločné čítanie rozprávok
 •  Beseda s kvetinárkou
 

 

Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2016/17

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.