In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac marec:

 
 • Divadelné predstavenie                                 13.03.     
 • Pytagoriáda                                                   16.-17.03.                 
 • Klokan                                                            20.03.   
 • Testovanie                                                      21.03.                              
 • Príprava naTestovanie 9                                priebežne                 
 • Deň boja proti diskriminácii                            21.03. 
 • Okresné kolo chem.olympiády                       23.03.    
 • Slávnostná ped.rada-Deň učiteľov                 27.03.                                                                                    
 • 2% daní                                                          priebežne                   
 • Marec-mesiac knihy                                       podľa harm.                
 • Hviezdoslavov Kubín-okresné kolo                                                          
 • Týždeň jablka                                                 27.2.-3.3.                    
 • Deň vody                                                       27.3.                          
 • Program s psychologičkou-5.roč.                  piatky                                    
  
  
      Aktivity ŠKD:
 • Jar a príroda – Môj kalendár prírody
 • Spoločné čítanie rozprávok
 • Beseda s kvetinárkou
             
Jarné prázdniny od 05.03.2018 – 09.03.2018. Začiatok vyučovania 12.03.2018.
 
Veľkonočné prázdniny od 29.03.-03.04.2018. Začiatok vyučovania 04.04.2018

 •                                                                   
Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2017/18

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.