In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Aktuality
Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Plán práce na mesiac november:

        Pracovná porada                                             06.11
                
       eTestovanie    5.roč.                                         08.11

       Finančná gramotnosť                                       13.11
 
      Olympiáda SJL-krajské  kolo                            15.11.                           
      
      Medzinárodný deň pozdravu                            21.11.
             
      Pedagogická rada                                            22.11.

      Testovanie 5                                                     22.11.                           
    
       Aktívy rodičov                                                 23.11.                         
    
      Olympiáda ANJ-školské kolo                          24.11.

      Deň otvorených dverí-1.roč.                           29.-30.11.                        
         
       Všetkovedko                                                  30.11.                           
       
  
  
             Aktivity ŠKD:
  •  Ochrana ľudských práv
  •  Poznávanie zeleniny- varenie zeleninovej polievky
  •  Turnaj vo vybíjanej
  •  Dni Sv.Huberta
     
     
  • Riaditeľské voľno: 16.11.2017   

  •                                                                   
Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2017/18

Riaditeľka školy:
Pondelok   8.30 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok       8.30- 9.45 hod.
Piatok        12.30 - 15.30 hod. 


Zástupkyňa školy pre 1.stupeň:
Pondelok     13.00 - 15.00 hod.
Utorok          8.00 -   9.00 hod.
Streda          9.00 -  10.00 hod.
Štvrtok        13.00 - 14.00 hod. 


Zástupca školy pre 2. stupeň:
Pondelok    13.00 - 15.00 hod.
Streda         10.00 - 13.00 hod.


Učitelia:
Streda    14.00 - 15.00 hod.


inom čase je budova uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu
 a bezpečnosti žiakov.

Konzultačné hodiny s učiteľmi sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne
Rodičia si s vyučujúcimi dohodnú stretnutie prostredníctvomžiackej knižkye-mailom alebo iným spôsobom.

Rodičiaktorí chcú svoje dieťa ospravedlniť z vyučovania, prípadne z iných dôvodov hovoriť s vyučujúcim,
tak môžu urobiť vždyčase od 7.40 hod. do 8.00 hod. alebo v čase konzultačných hodín.

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.