In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Medzinárodný deň školských knižníc PDF Tlačiť E-mail

Vzájomné učenie sa vo dvojiciach alebo malých skupinách

Nebude asi náhoda, že sviatok kníh sa slávi v mesiaci, v ktorom si uctievame aj seniorov. Kniha bola
kedysi jediným zdrojom informácií aj zábavy, lebo počítače, internet, tablet a iné vymoženosti, ktoré sú
také obľúbené u našich žiakov, boli len v plienkach. 

 Pokrok nemožno zastaviť a prináša mnoho pozitívneho na zlepšenie kvality života, ale vždy sa nájdu
 aj úskalia. Pre deti je moderná informačná technológia veľmi príťažlivá, ale do istej miery ich odťahuje
od kníh. Niet potom divu, že deťom chýba zručnosť čítania s porozumením. Tento školský rok je zameraný
práve na čitateľskú gramotnosť, knihy a školské knižnice.

Naša škola sa už pár rokov pýši krásne vybudovanou knižnicou a tým, že sa každoročne zapájame do aktivít
o najzaujímavejšie činnosti v školských knižniciach. Nielen 24.10., ale po celý školský rok sme naplánovali
zaujímavé aktivity zamerané na čítanie a prácu s textom. V októbri sme zapojili aj starých rodičov.
Prišli do našej školy, do jednotlivých tried prvého stupňa, aby svojim vnukom porozprávali o svojom vzťahu
ku knihám, škole, prečítali kúsok svojej obľúbenej rozprávky alebo poviedky, či príbehu z nejakej zaujímavej
knihy. Pridali aj pútavé rozprávanie o tom, ako sa oni kedysi učili, ako boli trestaní, ako museli poslúchať a 
ako ich veľa vecí v škole bavilo. Boli to príjemné a obohacujúce posedenia, kedy sa starší  ľudia zdieľali
so svojimi zážitkami. Deti im za to pripravili pohostenie a darčeky.

Pondelok , 24. október 2016, sa stal dňom, na ktorý budú ešte dlho žiaci aj učitelia našej školy spomínať.
Výsledkom ohto dňa je totiž spoločne vytvorená kniha o Rohožníku tak, ako ju vnímajú naši žiaci z rôzneho
uhla pohľadu. 

Ráno sme sa v triedach zišli zmiešané ročníky, aby sme sa spoločne niečo naučili vo dvojiciach alebo malých
skupinkách. Piataci sa zišli s prvákmi, šiestaci poúčali druhákov, tretiaci a siedmaci si vzájomne odovzdali,
čo vedeli, ôsmaci sa stretli so štvrtákmi a deviataci sa vyhľadávali v skupinách rôzne poznatky o našej obci
na Záhorí. Spracovali históriu obce, kultúrne pamiatky, šport, služby v obci atd.

Keď si žiaci v triedach čo-to prečítali a vypracovali úlohy k textom, vybrali sa spoznávať obec svojimi očami
a najmä zachytiť krásne jesenné zábery fotoaparátom. Cieľom boli rôzne miesta a zákutia, ale myslím, že
siedmaci a tretiaci sa ocitli na najkrajšom mieste. Ja som bola s nimi, preto to viem. Vybrali sa na Konopiská,
ktoré vznikli ešte v čase existencie Holcimu. Po ťažbe ílu tu bola najskôr nepekná jama. To sa nepáčilo
mnohým ľuďom z Holcimu, ktorým ležalo na srdci životné prostredie, tak  zrealizovali projekt Konopiská.
Naplnili jamu vodou, nasadili dreviny, vytvorili umelé hniezda pre bociany a postupne sa miesto zapĺňalo
aj ďalšou vodnou flórou a faunou. Dnes je objekt v správe Zväzu rybárov Rohožníka a tí sa starajú o to,
aby miesto bolo relaxom pre všetkých, ktorí sa sem vyberú. My sme sa tiež s radosťou vydali na cestu.
Počasie nám žičilo, akoby sa tiež tešilo, že robíme užitočnú vec. A nie jednu, ale hneď niekoľko.  Prechádzka
do prírody je balzamom pre telo, dušu, oči...  Farebné lístie na stromoch a kríkoch ešte všetku tú krásu umoc-
ňovalo. Slniečko sa odrážalo od hladiny rybníka a svojím jasom nás oslepovalo. Jeho teplé lúče nás vyzliekli
z vetroviek a hladkali teplom naše nastavené tváre.

Všetky zážitky a pocity sa stali zdrojom poznania, objavovania krásy, ktorú zachytíme a zobrazíme v našej
spoločnaj knihe.

Výskumníci objavili v blízkosti aj studničku s pitnou vodou. Neodolali sme a ochutnali tento dar prírody.
 Chutil lepšie ako džús, ktorý občas dostávame v škole. Urobili sme si pri rybníku spoločné fotografie, aby
sme na tento deň spomínali aj po rokoch, keď už naše spomienky trochu vyblednú. Mnohí žiaci sú naozajstní
milovníci prírody, preto neváhali a zároveň prírode pomohli tým, že zbierali po ceste naspäť odpadky, ktoré iní
bez toho, že by ich tlačilo svedomie, odhodili. Do školy sme sa vrátili trochu unavení, ale šťastní a spokojní.
Siedmaci potom ešte tvorili básničky o Rohožníku a tretiaci nakreslili ako vedeli, čo v tento deň videli a zažili.

 Aj iné triedy boli na obhliadke obce. Fotografovali pamiatky a objekty ako je zvonica z 13.storočia, synagóga,
 kostol, sochy svätých, potok a iné zaujímavosti, ktoré pritiahli ich pozornosť.

Už sa všetci tešíme na výsledok aktivít, lebo nič nie je príjemnejšie ako pocit spolupatričnosti pri spoločnom diele.

FOTO enlightened