In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Rešpektovať a byť rešpektovaný PDF Tlačiť E-mail
Naše pani učiteľky nezaháľali ani cez víkend. V sobotu 12. novembra sme sa zúčastnili prvej časti 
veľmi zaujímavého školenia s názvom Rešpektovať a byť rešpektovaný.  

Čo znamená prístup Rešpektovať a byť rešpektovaný? Čo tento prístup prináša pre výchovu detí aj
pre vzťahy medzi dospelými? Aké sú piliere tohto prístupu? Akými postupmi a zručnosťami ho možno  
realizovať v každodennej praxi?.....

Na všetky tieto otázky sme hľadali odpovede spoločne s vynikajúcimi lektorkami :

Mgr. Miroslavou Kumančíkovou – psychologičkou, trénerkou, supervízorkou a evaluátorkou, ktorá
sa zúčastnila projektov na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Spolupracuje s časopisom Dieťa.
Venuje sa individuálnej a skupinovej poradenskej a terapeutickej práci pre deti, rodičov a učiteľov a lektorskej
činnosti.

RNDr. Tatianou  Piovarčiovou, autorkou a spoluautorkou  viacerých projektov zameraných na pozitívne zme-
ny v oblasti  výchovy a vzdelávania,  trénerkou  a konzultantkou , odborným  garantom   programu Vysoko
efektívne učenie (predtým ITV) a riadenie zmeny v škole.

Počas ôsmich hodín sme sa spoločne učili,   besedovali, diskutovali, pracovali na rôznych aktivitách, spolu-
pracovali a riešili simulované, modelové  situácie  a hľadali možnosti ich riešenia. Z 1. Časti si odnášame
množstvo cenných skúseností a rád. Už teraz sa tešíme na pokračovanie kurzu vo februári a marci.

"Deti potrebujú hranice. Rešpektujúci prístup tieto hranice deťom poskytuje a pritom umožňuje uspokojovanie
ich potrieb a rozvíja ich sebaúctu. Medzi argumenty podporujúce tento prístup patria poznatky o tom, ako
funguje 
náš mozog, aké dôsledky so sebou nesie mocenský model vzťahov a tiež teória motivácie s dôrazom
na pochopenie 
rizík trestov a odmien ako nástrojov vonkajšej motivácie. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný
prináša pohľad na širšie 
súvislosti mocenského  a rešpektujúceho poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie.
"/Zdroj: http://www.respektovanie.sk//

 Foto enlightened