In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Zdravo žiť PDF Tlačiť E-mail
Zdravo žiť alebo, keď pohyb nás robí šťastnejším a zdravším

Mami, čo si mi dnes zbalila na desiatu?  Dva okruhy okolo školského dvora, 23 drepov
a jeden široký úsmev. Prečo tak veľa?  Jeden okruh je pre srdce, druhý pre mozog a krv,
jeden drep pre každého tvojho spolužiaka v triede  a úsmev? Pre každého, koho stretneš,
synáčik J!


,,Zdravé srdce, správne zakrivenie chrbtice, pevné svalstvo a byť fit“,  to sme si tento rok povedali
aj my, žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami. Preto sme sa zapojili do Národného akčného plánu
Prevencia proti obezite v školách.

Zdravé stravovanie je súčasťou našej školy. Keď sa zdravá desiata a plnohodnotný obed z kvalitných
čerstvých surovín pridajú k pohybovým  aktivitám, zrazu zistíme, že sme spokojnejší, usmiati, máme
veľa kamarátov a sme zdravší, nič nás nebolí. Je mnoho dôvodov, prečo je dôležitý pohyb.
Tak sa pridaj k nám!

Počas tohto mesiaca bolo naším mottom: Zdravá chrbtica a Zober loptu, nie drogu!

           -  V rámci prevencie boja proti obezite sa v škole venujeme mnohým záujmovým
             športovým krúžkom : Zober loptu, nie drogu
Minihádzaná(1.-2.ročník), Basketbalový krúžok(5.-8.ročník), Futbalový krúžok a Floorbalový krúžok
( 3.-9.ročník),Tanečný krúžok( 1.-3.ročník).

          -  Taktiež v rámci telesnej a športovej výchovy1. stupňa  vedieme žiakov ku kladnému postoju
              ku športu, upevňujeme a zdokonaľujeme u žiakov športové schopnosti a zručnosti, ktoré budú
               môcť využívať počas celého života, podporujeme zdravý rast svalstva a kostí vhodnými cvičeniami
              pre danú vekovú kategóriu.

 Uskutočnili sme vzájomné zápasy tried vo vybíjanej( 2.A a 2.B), v zmiešaných družstvá(4.+ 2.ročník), v 3.A
zápas chlapcov proti dievčatám, v 1.roč. turnaj v štafetových hrách.  Žiaci druhého stupňa odohrali Katarínsky
floorbalový turnaj medzi ročníkmi.

Foto minihádzaná 

Foto basketbal

Foto vybíjaná


           -  A keď bolí chrbátik alebo sme unavení, stačí v triede povedať:,, Postavíme sa a...“ Zrazu únava prejde,
            chrbátik prestane bolieť a razom sme usmiatí. Počas hodín využívame telovýchovné chvíľky, ktoré trvajú
            1- 2 minúty. Poskáčeme si, vystrieme ruky, ponaťahujeme svaly dlane, prstov, urobíme zopár drepov
            alebo si zatancujeme. Potom sa vrátime k práci a pokračujeme vo výuke.

Foto Telovýchovné minútky počas výuky


 Foto Tanečná

            - Nielen naši žiaci, ale aj zamestnanci školy, rodičia sa aktívne angažujú v športových aktivitách
             v rôznych kluboch obce so svojimi deťmi v poobedňajších hodinách alebo individuálne, a tým
             prispievajú k povedomiu a vedú tak svoje deti k správnemu prístupu k sebe, k svojmu zdraviu.

 Foto                              

Veríme, že šport, tanec a rôzne pohybové aktivity budú tým prvkom, ktoré vás budú motivovať, inšpirovať, ako
na sebe pracovať. Veď za ním sa skrýva úsmev ,-) a zdravie.