In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
Škola zmeny PDF Tlačiť E-mail

                                                                                   alt                                                                         

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie
a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho  ekoprogramu
na svete, programu Zelená škola.

                                       Škola zmeny

Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene. Zmene, ktorú je vidieť a cítiť.  Pretože pokiaľ dokážeme
meniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.
 Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený
pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora
školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov
a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

 Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné
zmeniť naše konanie.  Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú
reálny pozitívny dopad na životné prostredie   školy a jej okolia.

 Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Na školách
zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce
na spoločných cieľoch. Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 je do
neho zapojených 282 škôl.


alt