In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
Charitatívna zbierka PDF Tlačiť E-mail
Charitatívna zbierka pre Azylové centrum Betánia v Malackách

Naša škola je zapojená do mnoho projektov, pravidelne sa zapájame do súťaží,
ktoré organizuje CVČ Malacky, MŠSR, obec Rohožník a Náš región.
Pre našich žiakov pripravujeme aktivity, ktoré posúvajú ich športové, umelecké, jazykové
a iné schopnosti a zručnosti  na vyššiu úroveň. Ale mať srdce na správnom mieste, urobiť
niečo len tak pre dobrú vec, mať z toho úžasný pocit a pritom nehľadieť na odmenu a čas
strávený pomáhaním...to už chce človeka s veľkou dávkou empatie, ohľaduplnosti, odhodlania
a niekedy aj človeka s dobrými organizačnými schopnosťami, keď ide o veľkú vec.

V mesiaci marec sme boli prizvaní k spolupráci s OZ Náš Rohožník, ktoré spolupracuje
a pravidelne pomáha svojou charitatívnou činnosťou Azylovému centru Betánia v Malackách.
Azylové centrum poskytuje domov týraným ženám a ich deťom a ľuďom sociálne slabším.

Po rozhovoroch a podmienkach tejto zbierky sa naša škola bez váhania zapojila  do charitatívnej
zbierky. V čase od 4. apríla do 7. apríla prebiehala na pôde školy zbierka potravín, sezónneho
šatstva, pracích a čistiacich  prostriedkov. Rozhlasovou reláciou v škole sme si pripomenuli,
že i takýto ľudia sú medzi nami a nie každý za svoju situáciu môže sám. Vyvesili sme plagáty,
uverejnili zbierku na stránke školy i na stránke Obecného úradu Rohožník a obecným rozhlasom
informovali občanov Rohožníka.

Žiacky parlament spolu s pani učiteľkou počas týždňa od 14h.-16h. preberali od ľudí, ktorí chceli
pomôcť, dary a inú pomoc.
Vyzbieralo sa mnoho oblečenia, čistiacich potrieb a potravín.

Ďakujeme všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a pomohli tak ľuďom v núdzi J. 

alt

alt