In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
Dopravný deň PDF Tlačiť E-mail

Piatok 29. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základných škôl.

Deti sa od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre deti pripravili dopravné prezentácie,kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, čítali si príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali aj čitateľskú gramotnosť.

Využilii sme dopravné edukačné softvéry a dopravné CD S Martinom na cestách, či Autoškola pre deti. Vyrobili sme si aj modely križovatiek a dopravné značky.

Najdôležitejšou súčasťou dňa boli však praktické činnosti. Porozprávali sme deťom o dôležitých telefónnych číslach, o správnom privolaní záchrannej služby, polície a hasičov.

Ukázali sme žiakom, čo má obsahovaťlekárnička a na aký účel slúži jej výbava. Predviedli sme žiakom ošetrenie ľahkých zranení, podanie prvej pomoci pri vdýchnutí cudzieho telesa, masáž srdca, či resuscitáciu.

Žiaci si mohli všetko vyskúšať na modeloch a figurínach, ale i na svojich spolužiakoch, ktorým obviazali ,, ľahké zranenie“, či zmerali krvný tlak.

Na záver sa žiaci spolu s pani učiteľkami vybrali do terénu. Samozrejme aj na vychádzke použili dôležité reflexné vesty. V okolí školy pozorovali dopravné značky, dopravné prostriedky, učili sa správne chodiťpo chodníku, prechádzať cez cestu, sledovali dopravné situácie.

Počas vychádzky si obzreli policajnú, požiarnickú stanicu , zdravotné stredisko i lekáreň.

Cieľom dopravného dopoludnia bolohravou a zážitkovou formou viesť deti k prevencii bezpečnosti na cestách.

 altalt