In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
Zápis do prvého ročníka PDF Tlačiť E-mail

Vedenie Základnej školy Rohožník Vás srdečne pozýva na zápis budúcich prvákov!
Čítať celý článok...
 
Návšteva škôlkárov v našej škole PDF Tlačiť E-mail

Dňa 9.3. zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich naši  prváci,
ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. 
Čítať celý článok...
 
Vianočná zbierka UNICEF PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Slnečná sústava PDF Tlačiť E-mail
Slnečná sústava pohľadom žiakov štvrtého ročníka
Aby žiaci ani počas vianočných prázdnin nezaháľali, dostali na prázdniny zaujímavú úlohu.
Čítať celý článok...
 
Karneval 2016 PDF Tlačiť E-mail
Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav.
Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v našej škole.
Čítať celý článok...
 
Jarné prázdniny PDF Tlačiť E-mail

Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji    20. februára - 28. februára 2016. 
Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
 
Všetkovedko na našej škole PDF Tlačiť E-mail

Všetkovedko je vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5.ročníka a napriek tomu, že sa platí štartovné 4 eurá,
záujem je veľký.
Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výcvik - Makov 24.1.-29.1.2016 PDF Tlačiť E-mail
altFotogaléria wink
Čítať celý článok...
 
Štrajk pedagogických zamestnancov PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia!

Dovoľte nám vysloviť Vám úprimné poďakovanie za pochopenie a podporu,

ktorú nám prejavujete.


Ostrý štrajk v našej škole skončil.

Celoslovenský štrajk učiteľov naďalej podporujeme

a štrajková pohotovosť v našej škole trvá.
Zároveň Vám oznamujeme, že vyučovanie začne

2. februára 2016.V tento deň  budú žiakom vydané Výpisy klasifikácie prospechu a správania

za prvý polrok.

Pripomíname, že 1. február 2016 je dňom polročných prázdnin.


riaditeľka školy
 
 
Štrajk učiteľov PDF Tlačiť E-mailVážení rodičia,
oznamujeme Vám, že naša ZŠ Rohožník sa zapojila do štrajku učiteľov.

Zapojili sa všetci pedagogickí pracovníci, z čoho vyplýva, že nebude možné zabezpečiť
prevádzku nášho zariadenia (ani obmedzenú), a preto sa dňa 25. 01. 2016
naša škola uzatvára na dobu neurčitú.

Počas štrajku nebude v škole zabezpečená prevádzka v školskom klube detí
ani v školskej jedálni.

Všetkých žiakov odhlásime z obedov.

Lyžiarsky výcvik, ktorý začína 24. 01. 2016, sa uskutoční.

Prosíme Vás, aby ste sledovali našu web-stránku:  www. zsrohoznik.sk.

Informácie o opätovnom otvorení školy Vám budú oznámené oznamom
na dverách vedenia školy, na web-stránke školy a taktiež prostredníctvom
obecného rozhlasu.

Za pochopenie a podporu Vám ďakujeme.

Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy


 
 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Tento rok sa zápis detí do základnej školy začne v apríli !
Čítať celý článok...
 
Olympiáda z geografie PDF Tlačiť E-mail
Školského kola geografickej olympiády  v školskom roku 2015/16 sa zúčastnilo spolu  36 žiakov 5.,6.,7. a 9. ročníka.
Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej
55bodov z celkového počtu 100 bodov.
Túto podmienku splnilo 21 žiakov -   58,3% !!!
Čítať celý článok...
 
Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 TESTOVANIE 5-2015 PDF Tlačiť E-mail

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015.  Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ,
okrem žiakov s mentálnym postihnutím.
Nakoľko boli naši piataci úspešní, si môžete pozrieť nižšie v tabuľke.
Veľká vďaka patrí pani učiteľkám  na 1. i  2. stupni, ktoré ich pripravovali na ich "dôležitú životnú skúšku" .

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy (v %) 73,92 79,51
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 61,99 66,62
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 11,93 12,89

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 
Najlepšie základné školy na Záhorí PDF Tlačiť E-mail

Na základe rebríčku, ktorý zostavuje INEKO  sa naša základná škola  umiestnila na 8. mieste  na Záhorí.
Do  hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80 % váha) a mimoriadne výsledky oceňované
ministerstvom školstva (20 %). yes

http://zahori.sk/33541/pozname-najlepsie-zakladne-a-stredne-skoly-na-zahori/
 
PF2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

 
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :) PDF Tlačiť E-mail
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :)
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.
o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách,
na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem
z prevádzkových dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 08.01.2016.
 
Vianočná akadémia PDF Tlačiť E-mail
alt
 
BABYSITTING DAY PDF Tlačiť E-mail

Iniciatíva bratislavských učiteľov

altMilí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysitting Day – Deň varovania.

Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,
že to p
okryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Iba babysitting je ale
pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať
a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné.

A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.


» Školský adventný kalendár na www.velkaprestavka.sk

 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
vianocna burza
vianocna burza vianocna burza
 
Mikuláš 2015 PDF Tlačiť E-mail
 
"Inak obdarení" PDF Tlačiť E-mail

Tretí december je pripomienkou ťažkostí, ktorým čelia postihnutí ľudia. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb pripomína, s akými problémami sa hendikepovaní ľudia stretávajú a v čom môžeme ich životu prospieť aj my.
Čítať celý článok...
 
Svetový deň pozdravov PDF Tlačiť E-mail
21. novembra si každoročne ľudia pripomínajú Svetový deň pozdravov. Tento deň  poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celého sveta.
Čítať celý článok...
 
Športové úspechy na našej škole PDF Tlačiť E-mail
alt
Pohyb je zdravý, deťom sa darí, športujeme v reálnom svete, nie len prstom na tablete :)
Čítať celý článok...
 
Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail

Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.
Čítať celý článok...
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry PDF Tlačiť E-mail
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 
Dňa 18. novembra 2015 o 13.00 hod. sa na našej škole, v priestoroch školskej knižnice, uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
na ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a traja pedagógovia.
Žiaci v časovom limite 30 minút riešili 25 úloh z jazyka a literatúry. Úlohy boli zamerané najmä na prácu s textom, čítanie s porozumením,
zaradené boli aj vedomostné. Obsah úloh bol primeraný prebratému učivu 8. a 9. ročníka, z hľadiska náročnosti sme kládli dôraz na profi
l úspešného riešiteľa školského kola olympiády.
Čítať celý článok...
 
Deň otvorených dverí a pasovanie prváčikov PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2015, sme v našej škole oslávili naozaj vo veľkom. Nielenže nás navštívila rohožnícka bylinkárka p. Spororová a taktiež Rohožníčan a košikár p. Knápek, naše pozvanie prijala aj  p. drotárka z Prietrže a pán Gecler-kováč z Perneka.
Čítať celý článok...
 
Hovorme o jedle 2015 PDF Tlačiť E-mail
alt
Naša škola sa v dňoch 12.-16.10.2015 zapojila do súťaže „Hovorme o jedle“. Organizátorom súťaže je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a jej cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a o úlohe potravín pri ochrane zdravia.  Každý jeden deň bol venovaný nejakej téme týkajúcej sa rôznych druhov potravín a zdravej výživy.
Čítať celý článok...
 
Roadshow Moderný učiteľ 2015 PDF Tlačiť E-mail

alt
         
     Dňa 10. novembra sa pani riaditeľka s tromi p. učiteľkami zúčastnila  podujatia ROADSHOW MODERNÝ UČITEĽ 2015.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 14