In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
1. APRÍL PDF Tlačiť E-mail

  Nie je to žart... opäť sme v najbláznivejší deň v roku prevrátili
školu hore nohami, samozrejme, nie doslova....
Ale aspoňsme trošku narušili vyučovanie svojimi
bláznivými kostýmami a žartíkmi, ktoré sme pripravili nielen svojim spolužiakom, ale samozrejme aj učiteľom.
Do súťaže o najoriginálnejší a najbláznivejší triedny kolektívny kostým sme sa s veľkou radosťou všetci zapojili,
na to by nás bolo...Každá trieda prišla inak tematicky oblečenáalebo nastrojená. Niektorým sa, dokonca,
do tohto bláznovstva podarilo zapojiťaj svoje triedne učiteľky.
Všetkým zúčastneným patrí veľkápochvala za ich kreativitu a všetkým p. učiteľkám ďakujeme za ich zmysel
pre humor a pochoponie pre všetky naše prvoaprílové žartíky. 
                                                                                                        žiacky parlament
Čítať celý článok...
 
Jarné upratovanie PDF Tlačiť E-mail
alt  Milí  žiaci,
prichádza jar  a s ňou opäťnaše veľké školské upratovanie.
Obzrite sa okolo seba, všade samé papieriky, plastové fľaše,
neumytá tabuľa a opýtajte sa sami seba: „Kto ten neporiadok robí?“
Spravte tomu koniec!!!
 
Čítať celý článok...
 
Rozprávková noc v knižnici PDF Tlačiť E-mail


Na jednu marcovú noc prichýlila naša školská knižnica žiakov 3. ročníka  spolu s pani učiteľkami Kalenskou,
Kovárovou, Alžbetkinovou a Timčovou. Ich spoločným zámerom bolo, aby si žiaci upevnili už doteraz
nadobudnuté vedomosti, netradičnou a hlavne zábavnou formou zvýšili motiváciu k čítaniu,
ku knihám a taktiež posilnili kamarátske vzťahy.

Čítať celý článok...
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – Testovanie 9-2016 PDF Tlačiť E-mail

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) pokračuje v školskom
roku 2015/2016 v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníkov ZŠ.
 
Termín testovania
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 (streda)
vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. 
 
Testovania sa zúčastňujú len žiaci 9. ročníkov ZŠ.
V tomto školskom roku budú žiaci písať testy v nasledovnom poradí:
•matematika,
•slovenský jazyk a literatúra.
.
Čítať celý článok...
 
Oznámenie PDF Tlačiť E-mail

Oznamujeme Vám, že dňa 30.03.2016 nebude v prevádzke školský klub detí

a školská jedáleň.

Vyučovanie bude z prevádzkových dôvodov iba do 11.30 hod.

Dôvod: v celej obci bude prerušená dodávka vody.                                                                                                                                 Mgr.Marta Pfeilerová
                                                                                                                                     riaditeľka školy       
 
Zápis do prvého ročníka PDF Tlačiť E-mail

Vedenie Základnej školy Rohožník Vás srdečne pozýva na zápis budúcich prvákov!
Čítať celý článok...
 
Návšteva škôlkárov v našej škole PDF Tlačiť E-mail

Dňa 9.3. zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich naši  prváci,
ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. 
Čítať celý článok...
 
Vianočná zbierka UNICEF PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Slnečná sústava PDF Tlačiť E-mail
Slnečná sústava pohľadom žiakov štvrtého ročníka
Aby žiaci ani počas vianočných prázdnin nezaháľali, dostali na prázdniny zaujímavú úlohu.
Čítať celý článok...
 
Karneval 2016 PDF Tlačiť E-mail
Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav.
Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v našej škole.
Čítať celý článok...
 
Jarné prázdniny PDF Tlačiť E-mail

Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji    20. februára - 28. februára 2016. 
Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
 
Všetkovedko na našej škole PDF Tlačiť E-mail

Všetkovedko je vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5.ročníka a napriek tomu, že sa platí štartovné 4 eurá,
záujem je veľký.
Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výcvik - Makov 24.1.-29.1.2016 PDF Tlačiť E-mail
altFotogaléria wink
Čítať celý článok...
 
Štrajk pedagogických zamestnancov PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia!

Dovoľte nám vysloviť Vám úprimné poďakovanie za pochopenie a podporu,

ktorú nám prejavujete.


Ostrý štrajk v našej škole skončil.

Celoslovenský štrajk učiteľov naďalej podporujeme

a štrajková pohotovosť v našej škole trvá.
Zároveň Vám oznamujeme, že vyučovanie začne

2. februára 2016.V tento deň  budú žiakom vydané Výpisy klasifikácie prospechu a správania

za prvý polrok.

Pripomíname, že 1. február 2016 je dňom polročných prázdnin.


riaditeľka školy
 
 
Štrajk učiteľov PDF Tlačiť E-mailVážení rodičia,
oznamujeme Vám, že naša ZŠ Rohožník sa zapojila do štrajku učiteľov.

Zapojili sa všetci pedagogickí pracovníci, z čoho vyplýva, že nebude možné zabezpečiť
prevádzku nášho zariadenia (ani obmedzenú), a preto sa dňa 25. 01. 2016
naša škola uzatvára na dobu neurčitú.

Počas štrajku nebude v škole zabezpečená prevádzka v školskom klube detí
ani v školskej jedálni.

Všetkých žiakov odhlásime z obedov.

Lyžiarsky výcvik, ktorý začína 24. 01. 2016, sa uskutoční.

Prosíme Vás, aby ste sledovali našu web-stránku:  www. zsrohoznik.sk.

Informácie o opätovnom otvorení školy Vám budú oznámené oznamom
na dverách vedenia školy, na web-stránke školy a taktiež prostredníctvom
obecného rozhlasu.

Za pochopenie a podporu Vám ďakujeme.

Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy


 
 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Tento rok sa zápis detí do základnej školy začne v apríli !
Čítať celý článok...
 
Olympiáda z geografie PDF Tlačiť E-mail
Školského kola geografickej olympiády  v školskom roku 2015/16 sa zúčastnilo spolu  36 žiakov 5.,6.,7. a 9. ročníka.
Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej
55bodov z celkového počtu 100 bodov.
Túto podmienku splnilo 21 žiakov -   58,3% !!!
Čítať celý článok...
 
Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 TESTOVANIE 5-2015 PDF Tlačiť E-mail

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015.  Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ,
okrem žiakov s mentálnym postihnutím.
Nakoľko boli naši piataci úspešní, si môžete pozrieť nižšie v tabuľke.
Veľká vďaka patrí pani učiteľkám  na 1. i  2. stupni, ktoré ich pripravovali na ich "dôležitú životnú skúšku" .

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy (v %) 73,92 79,51
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 61,99 66,62
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 11,93 12,89

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 
Najlepšie základné školy na Záhorí PDF Tlačiť E-mail

Na základe rebríčku, ktorý zostavuje INEKO  sa naša základná škola  umiestnila na 8. mieste  na Záhorí.
Do  hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80 % váha) a mimoriadne výsledky oceňované
ministerstvom školstva (20 %). yes

http://zahori.sk/33541/pozname-najlepsie-zakladne-a-stredne-skoly-na-zahori/
 
PF2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

 
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :) PDF Tlačiť E-mail
Vianočné posedenie v 6.A a v 7.A :)
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.
o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách,
na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľujem
z prevádzkových dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 08.01.2016.
 
Vianočná akadémia PDF Tlačiť E-mail
alt
 
BABYSITTING DAY PDF Tlačiť E-mail

Iniciatíva bratislavských učiteľov

altMilí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysitting Day – Deň varovania.

Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,
že to p
okryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Iba babysitting je ale
pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať
a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné.

A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.


» Školský adventný kalendár na www.velkaprestavka.sk

 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
vianocna burza
vianocna burza vianocna burza
 
Mikuláš 2015 PDF Tlačiť E-mail
 
"Inak obdarení" PDF Tlačiť E-mail

Tretí december je pripomienkou ťažkostí, ktorým čelia postihnutí ľudia. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb pripomína, s akými problémami sa hendikepovaní ľudia stretávajú a v čom môžeme ich životu prospieť aj my.
Čítať celý článok...
 
Svetový deň pozdravov PDF Tlačiť E-mail
21. novembra si každoročne ľudia pripomínajú Svetový deň pozdravov. Tento deň  poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celého sveta.
Čítať celý článok...
 
Športové úspechy na našej škole PDF Tlačiť E-mail
alt
Pohyb je zdravý, deťom sa darí, športujeme v reálnom svete, nie len prstom na tablete :)
Čítať celý článok...
 
Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail

Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 15