In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry PDF Tlačiť E-mail
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 
Dňa 18. novembra 2015 o 13.00 hod. sa na našej škole, v priestoroch školskej knižnice, uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
na ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a traja pedagógovia.
Žiaci v časovom limite 30 minút riešili 25 úloh z jazyka a literatúry. Úlohy boli zamerané najmä na prácu s textom, čítanie s porozumením,
zaradené boli aj vedomostné. Obsah úloh bol primeraný prebratému učivu 8. a 9. ročníka, z hľadiska náročnosti sme kládli dôraz na profi
l úspešného riešiteľa školského kola olympiády.
Čítať celý článok...
 
Deň otvorených dverí a pasovanie prváčikov PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2015, sme v našej škole oslávili naozaj vo veľkom. Nielenže nás navštívila rohožnícka bylinkárka p. Spororová a taktiež Rohožníčan a košikár p. Knápek, naše pozvanie prijala aj  p. drotárka z Prietrže a pán Gecler-kováč z Perneka.
Čítať celý článok...
 
Hovorme o jedle 2015 PDF Tlačiť E-mail
alt
Naša škola sa v dňoch 12.-16.10.2015 zapojila do súťaže „Hovorme o jedle“. Organizátorom súťaže je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a jej cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a o úlohe potravín pri ochrane zdravia.  Každý jeden deň bol venovaný nejakej téme týkajúcej sa rôznych druhov potravín a zdravej výživy.
Čítať celý článok...
 
Roadshow Moderný učiteľ 2015 PDF Tlačiť E-mail

alt
         
     Dňa 10. novembra sa pani riaditeľka s tromi p. učiteľkami zúčastnila  podujatia ROADSHOW MODERNÝ UČITEĽ 2015.

Čítať celý článok...
 
„SFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČÍTANIE ® “ PDF Tlačiť E-mail

 

altSFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČÍTANIE  ® “-  ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI

 

 Učitelia našej školy nezaháľajú ani cez víkend. V sobotu 7. 11. absolvovali ďalšiu časť inovačného
 kontinuálneho vzdelávania „SFUMATO ® “ – SPLÝVAVÉ ČÍTANIE  ® “ -  ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI. 

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail


Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.udeľuje z organizačných dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 16.11.2015.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

V prípade záujmu školský klub detí bude v prevádzke od 7.45 hod-13.00 hod. pre žiakov, ktorí inak nechodia do ŠKD.

Pre žiakov, ktorí počas školského roka chodia do ŠKD bude v prevádzke 6.30 do 16.00 hod.

 
Svetový deň mlieka 2015 PDF Tlačiť E-mail
 Svetový deň mlieka v školách je každoročne medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Čítať celý článok...
 
Dopravný deň PDF Tlačiť E-mail
V piatok – 9. 10. sme uskutočnili na našej škole  Dopravný deň.
Čítať celý článok...
 
SPOLOČNE SME POMOHLI NEVIDIACIM PDF Tlačiť E-mail

25. september 2015 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá sa koná pod záštitou herca Mariána Geišberga. Do jej 14. ročníka sa zapojila aj naša škola, aby sme aspoň trochu pomohli zlepšiť životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016 PDF Tlačiť E-mail

 
Zoznam doporučených pomôcok pre prváčikov PDF Tlačiť E-mail

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prváčikovia gif
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/16 PDF Tlačiť E-mail