In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
Medzinárodný deň knižníc 2013 PDF Tlačiť E-mail
Takto sme sa zabávali v škole počas medzinárodného dňa knižníc ... blushyes - Fotogaléria kuk
 
Noc výskumníkov PDF Tlačiť E-mail
 Vynikajúci úspech sa podarilo dosiahnuť žiačkam 3.ročníka Veronike Potúčkovej a Vaneske Rybeckej v celoslovenskej výtvarnej súťaži s názvom Výskumníci "S.O.S."
Čítať celý článok...
 
Beseda v ŠKD PDF Tlačiť E-mail
Beseda s poľovníkmi

Dňa 29.5. sme sa stretli s poľovníkmi v Rohožníku na Válkovej lúke. Ujo poľovník  nám  podrobne
porozprával o význame miestnych lesov, zveri  a vtáctve. Ukázal, ako  vyzerá  letokruh dreva.

Vysvetlil čo  znamenajú  bledé a tmavé kruhy na dreve. Deti  na obrázkoch vtáčikov si  skúšali
svoje vedomosti. Asi najviac ich upútali  zvuky vábničiek , či už jeleňa, zajaca , líšky ,srnčiatka
Nechýbali ukážky trofejí ulovených zvierat. Deti sa ich mohli dotknúť, pohladiť si ich.

Poľovník Michal deťom  predviedol  výcvik  psa farbiara Kassa. Vysvetlil, že  pri výcviku musí byť 
poľovník  dôsledný a  musí  ho cvičiť  hravým spôsobom. Deti sa dozvedeli, že psík  pomáha pri
dohľadávke zveri na poľovačke. Záver zaujímavej   besedy patril  hre, tzv. na „Na vtáčiu rodinu“. 

FOTOenlightened
 
Zlatý Slávik ŠKD 2017 PDF Tlačiť E-mail
Najprv  úspešne  prebehlo semifinále  v jednotlivých oddeleniach ŠKD.
Vybrali sa „ najspeváci “ v ľudovej piesni. Deti trénovali svoje hlásky.
Až sa uskutočnilo  finále  a to dňa 27.4. 2017.

Prvé miesto     - Janka Molnárová    –   I. oddelenie, pieseň Červený káchel, biela pec
Druhé miesto  -  Katka Kassayová  –  II. odelenie, pieseň Pod horou, pod horou.
Tretie miesto   - Karin Szalayová      –  II. odelenie, pieseň Bodaj by vás vy mládenci.


Srdečne blahoželáme!
 
  Foto enlightened
 
Marec- mesiac knihy. PDF Tlačiť E-mail
altDeti  si v marci pripomínali, že tento mesiac patrí jednoznačne knihe.
Usilovne chodili, ale aj naďalej chodia  do  školskej knižnice pravidelne požičiavať a čítať  knihy.
Čítať celý článok...
 
Krúžkova činnosť PDF Tlačiť E-mail
Názov krúžku vedúci krúžku deň
Príprava na prijímacie pohovory - matematika Mgr. Vajdová utorok
Príprava na prijímacie pohovory - slovenský jazyk Mgr. Olšovská utorok
Mladý olympionik Mgr. Vajdová štvrtok/piatok
Hravá matematika PaedDr. Gavorníková utorok
Keramický p. Hučková streda
Čarovné farbičky Mgr. Hurbanová utorok
Dúha umenia Mgr. Hurbanová pondelok
Čarovné farbičky Mgr. Hurbanová štvrtok
Hra na gitaru Mgr. Nôta pondelok, štvrtok
Lopta v pohybe Mgr. Surovcová utorok
Lopta v pohybe p. Lovíšková pondelok
Divadelný Mgr. Mrnková štvrtok
Florbal - dievčatá a chlapci Mgr. Surovcová sobota
Turistický Mgr. Valášková nepárna sobota
Matematika hrou Mgr. Vajdová pondelok
Individuálna logopedická starostlivosť Mgr. Šimuno utorok
Redakčný Mgr. Deptová pondelok
Malí muzikanti Mgr. Kovárová utorok
Šikovná gazdinka Bc. Andrášová utorok
Školská televízia Mgr. Šutková utorok
Tanečný Mgr. Seličová štvrtok
 
Zoznam členov PDF Tlačiť E-mail
 
 
Zoznam členov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017


Predseda parlamenťákov: Diana Kalenská
Podpredseda parlamenťákov: Darina Orthová
Paralamenťáci:
     Sára Focková
     Denisa Csenkeyová
     Tamara Hoferová
     Karin Božiková
     Dajana Májeková
     Viktória Kovárová
     Richard Dujnič
     Michaela Baďurová
     Natália Alžbetkinová
     Adriana Dinušová
    Dávid Maruna
    Samuel Megyessi
    Juraj Ondrovič
    Andrej Beluško
    Dominika Závorková
    Michaela Gážiová
    Katarína Ilková
 
Škola priateľská k deťom PDF Tlačiť E-mail

 alt      alt
 
Program Škola priateľská k deťom je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je participácia detí na chode školy.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou.

Výchova k ľudským právam je stabilnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. V škole máme viacero násteniek, ktoré prezentujú Dohovor o právach detí, práva detí, prácu školy pre UNICEF, prácu ŽP, ocenenia a Linku detskej istoty s aktuálnym telefónnym číslom.
 
Slovenský výbor pre UNICEF v minulom školskom roku našej škole udelil už po desiatykrát za splnenie kritérií titul „Škola priateľská k deťom“.
 
Získať titul sa snažíme aj tento rok. Kritéria pre školský rok 2016/2017 sú nasledovné:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie o programe pre personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné neformálne stretnutia rodičov, detí a pedagógov
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF
7. Žiacka školská rada
 
Zoznam členov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017
Predseda parlamenťákov:                              Diana Kalenská
Podpredseda parlamenťákov:                       Darina Orthová
Paralamenťáci:                                                  Sára Focková
                                                                                Denisa Csenkeyová
                                                                                Tamara Hoferová
                                                                                Karin Božiková
                                                                                Dajana Májeková
                                                                                Viktória Kovárová
                                                                                Richard Dujnič
                                                                                Michaela Baďurová
                                                                                Natália Alžbetkinová
                                                                                Adriana Dinušová
                                                                                Dávid Maruna
                                                                                Samuel Megyessi
                                                                                Juraj Ondrovič
                                                                                Andrej Beluško
                                                                                Dominika Závorková
                                                                                Michaela Gážiová
                                                                                Katarína Ilková
 
Aktivity žiackeho parlamentu, ktorým sa počas roku venujeme:
  Biela pastelka
  Svetový deň pozdravov
  Mikuláš  na škole
  Mikulášsky volejbalový turnaj žiakov a pedagógov
  Zbierka Vianočné pohľadnice
  Školy pre Afriku – Vianočná burza
  Valentínska pošta
  Valentínske kino
  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
  1. aprííííííl na škole
  Deň narcisov
  Týždeň modrého gombíka
 
Rozprávka o drakoch PDF Tlačiť E-mail

Kde bolo, tam bolo, žil jeden nápaditý matematik. O kúsok ďalej, sa siedmimi horami a siedmimi dolami žila jedna nadchnutá učiteľka. A títo dvaja poznali kopu veselých detí.
Čítať celý článok...
 
Jesenný zber papiera- vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Víťazným triedam gratulujeme!
Celkové hodnotenie najúspešnejších tried prebehne po jarnom zbere.
Čítať celý článok...
 
Jesenný zber papiera PDF Tlačiť E-mail
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,
v týždni od 14.10. do 18.10. 2013 sa uskutoční na našej škole zber papiera.
Čítať celý článok...
 
Mliečny piatok – 27.9. 2013 PDF Tlačiť E-mail


Koncom septembra si pripomíname Medzinárodný deň mlieka v školách. Tradičný predaj ochutených mliečnych nápojov sme si tento rok spestrili aj rôznymi aktivitami.

Čítať celý článok...
 
Otvorenie školského roka 2013/2014 PDF Tlačiť E-mail
Milí žiaci,

opäť sa skončil čas oddychu, letných radovánok a leňošenia. Nastal čas vrátiť sa do školských lavíc.
Čítať celý článok...
 
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

Priebeh prijímacieho konania na stredné školy a harmonogram prijímania uchádzačov  pre školský rok 2014/2015.
 
1.         V 8. ročníku boližiaci oboznámení so sústavou stredných škôl na Slovensku, podmienkami a možnosťami štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách.
Čítať celý článok...
 
Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom PDF Tlačiť E-mail
Počas mesiaca knihy zavítal do našej školy jeden z najúspešnejších slovenských spisovateľov Daniel Hevier. Deťom porozprával o tom, ako vznikla jeho najnovšia kniha. Beseda však bola aj akousi doplnkovou hodinou biológie o funkciách krvi v ľudskom tele.
Čítať celý článok...
 
Valentínska pošta PDF Tlačiť E-mail

heartPretože sa blíži sviatok sv. Valentína, členovia žiackeho parlamentu sa pre vás tento rok rozhodli uskutočniť školskú akciu pod názvom „Valentínska pošta“.
Čítať celý článok...
 
Detský karneval PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail

Naša škola - ideálne miesto pre deti

Vážení rodičia!
Chcete, aby Vaše dieťa zažilo pokojné a príjemné chvíle počas vyučovania? Potom neváhajte a zapíšte ho na našu základnú školu, kde sa deťom venuje tím kvalifikovaných pedagógov a kde sa bude vzdelávať v neohrozenom, útulnom, ale zároveň veľmi modernom prostredí.

Čítať celý článok...
 
Vianočné prázdniny PDF Tlačiť E-mail
Termín vianočných prázdnin: 24. december 2012 – 07. január 2013

Začiatok vyučovania po prázdninách - 08. január 2013 (utorok)
 
Vianočná besiedka PDF Tlačiť E-mail
Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
aj keď sa nám to nechce veriť, opäť je za nami takmer celý rok. Na jeho konci sú sviatky, ktoré nás všetkých aspoň na chvíľu spoja.
Čítať celý článok...
 
Vianočná zbierka UNICEF PDF Tlačiť E-mail
Dňa 12.12.2012 si žiaci majú možnosť zakúpiť vianočné pohľadnice UNICEF. Tento rok je zbierka výnimočná tým, že pohľadnice sa budú predávať naposledy, nakoľko náklady  na ich vyhotovenie sú vyššie ako ich predajná cena (1€).
 
Celozväzový štrajk sa prerušuje PDF Tlačiť E-mail

Dňa 28. 11. 2012 o 9,20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol takto:
Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012
o 18,00 hod.
Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali
dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä
o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.  

Vyučovanie začne 29.11.2012 (vo štvrtok).

Všetkým rodičom ďakujeme za podporu a pochopenie.
 
Neobmedzený štrajk pokračuje PDF Tlačiť E-mail
V stredu dňa 28.11.2012 naďalej pokračuje neobmedzený štrajk.
O ukončení štrajku a nástupu do školy budete informovaní  cez obecný rozhlas a našu web stránku.
  
 
Neobmedzený štrajk PDF Tlačiť E-mail
Nakoľko vláda SR neriešila a naďalej nebude dostatočne riešiť napĺňanie Programového vyhlásenia pre školstvo v oblasti finančného zabezpečenia škôl a finančného ohodnotenia zamestnancov, vyhlásil Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na 26. novembra 2012 začiatok neobmedzeného štrajku, ktorý v plnom rozsahu podporujú všetci zamestnanci školy. Počas štrajku bude mať naša škola riaditeľské voľno.
O ukončení štrajku a nástupu do školy budete informovaní cez obecný rozhlas.
 
 
21. november – Svetový deň pozdravov PDF Tlačiť E-mail

 
21. novembra 2012oslávime aj v našej škole deň pozdravov, a to najmä tým, že všetkých, ktorých v tento deň stretneme, milo a s úsmevom pozdravíme.
Čítať celý článok...
 
Dni otvorených "prváckych" dverí PDF Tlačiť E-mail
Vedenie základnej školy  pozýva všetkých rodičov, starých rodičov a známych na  Dni otvorených dverí  v 1.A  a  1. B, ktoré sa uskutočnia dňa 19.- 23.11.2012 od  8:00 do 11:40 hod.
Tešíme sa na Vás!
 
Vyhodnotenie zberu papiera PDF Tlačiť E-mail

V týždni od 15.10. do 19.10. 2012 sa na našej škole konal zber papiera. Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za snahu a pomoc. 
Čítať celý článok...
 
Jesenné prázdniny PDF Tlačiť E-mail

Termín jesenných prázdnin:  31. október – 2. november 2012

Začiatok vyučovania po prázdninách - 5. november 2012 (pondelok)
 
,,Čáry- máry zo zeleniny a ovocia“ PDF Tlačiť E-mail


V dňoch 22.-26.10. sa na našej škole čarovalo. Nie však kúzlami a elixírmi, ale fantáziou, nápadmi a najmä šikovnými a tvorivými rukami našich žiakov. 
Čítať celý článok...
 
Október – mesiac úcty k starším PDF Tlačiť E-mail

Keď otvárame kalendár a listujeme v ňom, vidíme mnoho koloniek s menami, číslami dní, mnoho poznámok. Zastavíme sa na stránkach označujúcich mesiac október, kedy si pripomíname Mesiac úcty k starším.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 14