In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome Projekty
Projekty
Škola priateľská k deťom – kritéria pre školský rok 2014/2015 PDF Tlačiť E-mail


Na konci minulého školského roka naša škola získala už po ôsmykrát titul ŠPD, ktorý udeľuje Unicef na základe splnenia daných kritérií.

Pre ich splnenie je nevyhnutná spolupráca vedenia školy s koordinátorom, spolupráca pedagógov so žiakmi a rodičmi. Významnú úlohu zohráva aj činnosť ŽP, ktorý navrhuje a koordinuje priebeh školských akcií. Získanie titulu je teda obrazom fungovania školy ako celku.

Získať titul sa budeme snažiť samozrejme aj tento rok.  Kritéria pre školský rok 2014/2015 sú nasledovné:

1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie o programe pre celý personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Participácia detí na chode školy – Spoločné rodičovské združenia
6. Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko (Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, návšteva Junior ambasádora)
7. Aktivity organizované žiakmi z ich iniciatívy


Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije.
 
Európsky týždeň boja proti rasizmu PDF Tlačiť E-mail
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich slobodu.
Čítať celý článok...
 
Interaktívne stretnutie s Junior ambasádorkou Mirkou PDF Tlačiť E-mail
Junior ambasádorka UNICEF Mirka nás navštívila 25. marca. Tak ako každý rok, aj tento sa žiaci našej školy na stretnutie veľmi tešili.
Čítať celý článok...
 
Schránka dôvery PDF Tlačiť E-mail

Milí žiaci, ako ste si už určite mnohí všimli, na chodbe máme novú schránku dôvery.
Čítať celý článok...
 
Škola priateľská k deťom - školenie pre celý personál školy PDF Tlačiť E-mail
Jedným z kritérií získania titulu ŠPD je uskutočniť školenie o programe pre celý personál školy. Toto školenie na tému "Dohovor o právach dieťaťa" sa uskutočnilo 7.11.2012 pod vedením pracovníčok detského fondu UNICEF.
Čítať celý článok...
 
Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí PDF Tlačiť E-mail

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo.
Čítať celý článok...
 
Linky pomoci PDF Tlačiť E-mail

Na bezplatné číslo telefónu 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť!
Čítať celý článok...
 
UNICEF – Škola priateľská k deťom PDF Tlačiť E-mail

Slovenský výbor pre UNICEF udelil našej škole za minulý školský rok už po šiestykrát titul „ Škola priateľská k deťom“.
Čítať celý článok...
 
Všetci to robia PDF Tlačiť E-mail
Každý to robí!

Mladí ľudia si často myslia, že iní mladí ľudia si môžu robiť omnoho viac vecí než oni sami. Myslia si, že ostatní mladí ľudia fajčiapijú omnoho viac než je v skutočnosti pravdoutento názor ovplyvňuje ich správanie. Toto sa nazýva sociálne zveličovanie.

Dánska rada pre prevenciu pred trestnými činmi vypracovala tematický manuál na základe výsledkov Projektu Ringsted, ktorý bol zameraný na životný štýl mladých ľudí , na fajčenie, pitieužívanie návykových látok. Výsledkom projektu bolo konštatovanie, že prostredníctvom tematického dňa je možné znížiť rizikové správanie sa mladých ľudí konfrontovaním ich sociálneho zveličovania, resp. nesprávnych predstávrealitou.
Projekt Dánskej rady pre prevenciu kriminality pod názvom Každý to robí! Bol realizovaný aj na našej škole.

Samotnú realizáciu projektu predchádzala dôkladná príprava naň. Nemusím ani pripomínať, že naša škola bola jednamála vidieckych škôl, ktoré sa zúčastnili tohto projektu. Dôkladná príprava pretonielen preto bola na mieste. Hodiny strávené na seminároch študovaním tohto projektunasledovná príprava realizácie pohltila viac času ako samotný tematický deň, ale to je len neklamný znak zodpovedného prístupudôslednosti zúčastnených pedagógov.

Ešte pred samotným tematickým dňom žiaci 7.B vyplnilidali vyplniť dotazníky. Dotazníky boli zamerane na odhad množstva fajčiarovtriedachna ich  reálne množstvo.   Predpoklad dánskeho projektu sa napĺňalpri vyplňovaní dotazníka odhadu fajčeniainých mladých ľudí, keď ktorýsi žiak pri otázke: „ Koľko žiakov 7. ročníka fajčíBratislave?“ lakonicky poznamenal. V Bratislave fajčí každý!

Prvým bodom tematického dňa bolo štatistické vyhodnotenie dotazníkov vyplnených 7.B, 7.A a 9.A. Ako vraví klasik : Matematika nepustí. Odhad bol veľmi zveličený oproti skutočnosti. Aby si žiaci 7.B toto premrštenie uvedomili a zapamätali, transformovali číselne vyhodnotenie ich odhadu a reality do kreslených grafov, aby vynikol rozdiel pri optickom vnímaní týchto rozdielností.

Po utvorení grafov žiaci svorne konštatovali, že zveličovali a to bola ta najsprávnejšia chvíľa na definovanie sociálneho zveličovania. Čo to je? Ako nás ovplyvňuje? Ba čo viac ako sa môžeme postaviť k tomuto fenoménu, aby nás už viac neovplyvňoval? Uvedomenie si prítomnosti sociálneho zveličovania je dôležitým bodom zlomu a nie samotné fajčenie. Práve toto uvedomenie spustilo dlhu a hlavne konštruktívnu diskusiu na témy vzniku sociálneho zveličovania a nasledovnými riešeniami ako predchádzať dosahu tohto zveličovania na naše postoje a rozhodnutia.

Pri fajčení a sociálnom zveličovaní sa žiaci 7.B spontánne a jednohlasne zhodli a dohodli na bodoch, ktoré vyjadrovali odmietavý postoj k fajčeniu. Triedna zmluva, ktorá sa zrodila s tejto diskusie a ktorá bola bez najmenšieho prejavu váhania podpísaná každým prítomným žiakom 7.B vyjadrila vysoký stupeň uvedomelosti a vyspelosti ich signatárov. 

Na potvrdenie seriózneho prístupu môžem z odstupom niekoľkých týždňov konštatovať, že 7.B už nemá ani toho jedného fajčiara čo mala a na základe toho, potvrdiť úspešnosť dánskeho projektu Každý to robí.
 
 
Európska jar PDF Tlačiť E-mail
Európska jar je každoročná kampaň, ktorá sa uskutočňuje od 22.marca do30.júna a je určená pre všetky základné a stredné školy v celej Európe.

Hlavným cieľom kampane je priblížiť žiakom život obyvateľov Európy, ale aj zamyslenia nad jej problémami a hľadanie spoločných riešení. Európska jar tiež podporuje tvorivé učenie a rozvíja schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie.

Európska jar má každý rok špecifické zameranie. Minulý rok to boli témy: Európske občianstvo a Základné práva a rok 2010 bol vyhlásený Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Keďže je naša škola
zároveň Školou priateľskou deťom, ktorá spolupracuje s Unicef,  celý rok sa niesol v duchu spomínaného hesla. Tento  rok zatiaľ  témy zamerania Európskej  jari nemáme k dispozícii, ale iste ich včas na portáli zverejnia a
naša škola sa zapojí do navrhnutých aktivít.

História Európskej jari siaha u nás do roku 2006, kedy sme sa v rámci nej zúčastnili osláv EJ v Slovinsku. Aktivita niesla názov Európska dedina a aj Slovensko tam malo vďaka Rohožníku svoj národný stánok. Celé podujatie
vtedy zastrešoval eTwinning a nám sa tak zapáčilo, že sme sa rozhodli zapojiť do Európskej jari aj budúci rok. Najúspešnejší bol rok 2007, kedy sme boli ocenení aj certifikátom kvality a pani riaditeľka  ho bola prevziať až v Bruseli. Vtedy sme organizovali verejnú aktivitu na školskom dvore. Triedy si vybrali krajinu EÚ, ktorú prezentovali nielen na obrázkovom projekte, ale aj kultúrnym programom a príslušným národným jedlom. Pozvaný bol aj
pán starosta Švaral, ktorému sa podujatie veľmi páčilo.

O podujatiach tohtoročnej Európskej jari vás budeme informovať prostredníctvom našej novej webovej stránky. 
 
Správaj sa normálne PDF Tlačiť E-mail
 

Projekt Prezídia Policajného zboru „Správaj sa normálne“ sa realizuje na našej škole viac ako desať rokov.  Je to projekt určený pre piate ročníky základných škôl. Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt (zo základného útvaru Policajného zboru), ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém.
Prvou z uvedených desiatich tém je téma „Priatelia policajti“, ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii.
 
Ďalšou témou je „Kto kradne, je zlodej“, ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam.
 
Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy „A pôjdeš v tom s nami“.
 
Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou „Správaj sa normálne“ a „To musíš vedieť“, ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke.
 
Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí „Zákerná droga“ ; „ Bingo! ... za moje peniaze!“ a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých spoločným cieľom je informovať o závislostiach, ich škodlivosti pre človeka, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.
 
Ďalšou, pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky „Odpáľ to do vzduchu!“. Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami.
 
Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie „Každý je iný!“, ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.
 
Projekt plní nielen informačnú funkciu ( poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.) ale najmä preventívnu funkciu ( napr. poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
 
Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.